Historia

 

Do czasu połączenia w październiku 2009 r., Zakład SIGRA i MRG były samodzielnie funkcjonującymi przedsiębiorstwami działającymi w branży złomowej w ramach Grupy Scholz.

Poniżej przedstawiamy krótką historię każdego Zakładu:

 

ZAKŁAD SIGRA:

Historia Spółki Sigra sięga roku 1993, kiedy to funkcjonowała pod nazwą SIGRA spółka cywilna Janusz i Edward Grabowski. W 1998 roku została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W maju 2000 roku część udziałów przejęła firma Rohstoff Recycling GmbH. W związku ze zmianą udziałowca równolegle nastąpiła zmiana nazwy Spółki na SIGRA Sp. z o.o. Od czerwca 2005 roku Spółka SIGRA z o.o. należała w 100% do Grupy SCHOLZ.

 

ZAKŁAD MRG:

Zakład Metal Recycling Grudziądz powstał w 1994 roku jako Metal Recycling Grudziądz Sp. z o.o. Od 1997 roku działa jako spółka z udziałem kapitału zagranicznego w postaci silnego partnera koncernu SCHOLZ. W 2001 roku akcjonariusze firmy Scholz AG zdecydowali się na zakup 100% udziałów w Metal Recycling Grudziądz Sp. z o.o.

Kontakt

Scholz Polska Sp. z o.o.

ul. Dąbrowska 73
42-504 Będzin
Polska


Tel.: +48 32 368 77 00

Tel.: +48 32 267 33 40

Fax: +48 32 267 37 19

Mail: scholzpolska@scholzpolska.eu