System ISO

Firma Scholz Polska Sp. z o.o. posiada wdrożony i certyfikowany przez TÜV Nord POLSKA Sp.z o.o. System Zarządzania Jakością i Środowiskowego zgodny z wymaganiami norm EN-ISO 9001, EN-ISO 14001 w zakresie przerobu i obrotu złomem.

Kontakt

Scholz Polska Sp. z o.o.

ul. Dąbrowska 73
42-504 Będzin
Polska


Tel.: +48 32 368 77 00

Tel.: +48 32 267 33 40

Fax: +48 32 267 37 19

Mail: scholzpolska@scholzpolska.eu