Domeną działalności Spółki Scholz Polska jest skup, przerób i realizacja dostaw złomu do hut krajowych oraz na rynki zagraniczne.

Spółka dysponuje nowoczesnym sprzętem do załadunku, przewozu i rozładunku złomu, kontenerami, prasonożycą oraz obszernym placem i bocznicą kolejową.

Posiada Certyfikat EN ISO 9001, a prowadzona działalność produkcyjna spełnia wszelkie wymagania środowiskowe.
Spółka jest Członkiem Izby Przemysłowo-Handlowej Gospodarki Złomem.


Spółka stawia przed sobą nadrzędny cel rzetelnej i profesjonalnej obsługi wszystkich swoich klientów.

 

Atutami Spółki są :

- rzetelne procedury oceny ilościowej i jakościowej przyjmowanego złomu,
- przestrzeganie uzgodnionych warunków i terminów płatności,

- wysyłki towaru o wysokiej jakości,
- przestrzeganie terminowości dostaw,

- szybka i profesjonalna obsługa
- właściwa realizacja wszelkich dodatkowych warunków zawieranych umów,
- gotowość do udzielania fachowych porad współpracującym z nami Klientom.

Kontakt

Scholz Polska Sp. z o.o.

ul. Dąbrowska 73
42-504 Będzin
Polska


Tel.: +48 32 368 77 00

Tel.: +48 32 267 33 40

Fax: +48 32 267 37 19

Mail: scholzpolska@scholzpolska.eu