Odpady przemysłowe

Odpady przemysłowe są to odpady powstające w trakcie działalności gospodarczej. Do odpadów tych należą m.in.:

  • zaolejone czyściwo i płyny szlifierskie,
  • odpady opakowaniowe
  • odpady produkcyjne,
  • odpady tworzyw sztucznych
  • olej i odpady ropopochodne
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • zużyte źródła światła
  • zużyte akumulatory

Oferujemy  kompleksową usługę odbioru  i zagospodarowaniem odpadów przemysłowych.

Polityka Cookies

Niniejsza strona www wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do rozszerzenia swojej funkcjonalności. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie na swoim urządzeniu.

Nasza polityka prywatności