(Polski) Centrala

(Polski)

Do czasu połączenia w październiku 2009 r., Zakład SIGRA i MRG były samodzielnie funkcjonującymi przedsiębiorstwami działającymi w branży złomowej w ramach Grupy Scholz

Krótka historia każdego z Zakładów:

ZAKŁAD SIGRA

Historia Spółki Sigra sięga roku 1993, kiedy to funkcjonowała pod nazwą SIGRA spółka cywilna Janusz i Edward Grabowski. W 1998 roku została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W maju 2000 roku część udziałów przejęła firma Rohstoff Recycling GmbH. W związku ze zmianą udziałowca równolegle nastąpiła zmiana nazwy Spółki na SIGRA Sp. z o.o. Od czerwca 2005 roku Spółka SIGRA z o.o. należała w 100% do Grupy SCHOLZ.

ZAKŁAD MRG

Zakład Metal Recycling Grudziądz powstał w 1994 roku jako Metal Recycling Grudziądz Sp. z o.o. Od 1997 roku działa jako spółka z udziałem kapitału zagranicznego w postaci silnego partnera koncernu SCHOLZ. W 2001 roku akcjonariusze firmy Scholz AG zdecydowali się na zakup 100% udziałów w Metal Recycling Grudziądz Sp. z o.o.

Cookies policy

This www website uses cookies to extend its functionalities. By using the website you agree to the use of cookies on your device.

Our privacy policy.